Chào khách. Đăng nhập | Đăng ký

3 Trả lời

okr có lợi ích gì với nhân viên?

Đăng bởi: 834 lượt xem Hỏi đáp

2 Trả lời

Triển khai OKR như thế nào?

Đăng bởi: 876 lượt xem Hỏi đáp

6 Trả lời

OKR có dễ làm hơn KPI không?

Đăng bởi: 1145 lượt xem Hỏi đáp