Chào khách. Đăng nhập | Đăng ký

4 Trả lời

Công ty tôi làm sản xuất thì có áp dụng được okr không?

Cảm ơn anh, em cũng đang triển khai thử nghiệm OKR theo hướng này, chỉ áp dụng tới cấp tổ/đội :)

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Nam 551 lượt xem

4 Trả lời

Công ty tôi làm sản xuất thì có áp dụng được okr không?

Hôm qua tôi có gặp một chị làm bên sản xuất thiết bị gia dụng, chia sẻ là có áp dụng OKR cho anh em công nhân, bảo là cũng ổn, áp dụng được nhé.

Trả lời bởi: Nguyễn Văn Nam 551 lượt xem

3 Trả lời

okr có lợi ích gì với nhân viên?

Lợi ích của okr với nhân viên là giúp anh em làm việc tập trung vào mục tiêu hơn, loại bỏ bớt các việc không ưu tiên gây mất thời gian. Okr cũng giúp nhân viê...

Trả lời bởi: Nguyễn Minh Thái 559 lượt xem

3 Trả lời

Nếu bỏ KPI, thì cơ chế khuyến khích cho anh em như thế nào?

Tôi nghĩ dân việt nam mình có thực mới vực được đạo. Vẫn phải áp vào lương thì nhân viên mới nỗ lực làm!

Trả lời bởi: Đỗ Hoài Linh 602 lượt xem

2 Trả lời

Bác có mẫu biểu okr, cho em xin file với?

Gửi anh Dũng tham khảo mẫu okr nhé: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GXKCMA0lWAk5SdAM96O5SvrHYi5SJ30lFPQK25p0CmM/edit?usp=sharing

Trả lời bởi: Phạm Thống Nhất 966 lượt xem

3 Trả lời

Nếu bỏ KPI, thì cơ chế khuyến khích cho anh em như thế nào?

Khuyến khích hay tạo động lực cho nhân viên có hai hướng: 1. Khuyến khích bằng tài chính (tiền) và 2. Khuyến phí phi tài chính (không dùng tiền). Mô hình OKR tập...

Trả lời bởi: Phạm Thống Nhất 602 lượt xem

4 Trả lời

Công ty tôi làm sản xuất thì có áp dụng được okr không?

Đúng là triển khai kpi hay okr cho anh em công nhân thì khó hơn. Vì vậy, cần có cách áp dụng phù hợp, ví dụ như chỉ triển khai okr tới cấp tổ/đội thôi, không ...

Trả lời bởi: Phạm Thống Nhất 551 lượt xem

2 Trả lời

Triển khai OKR như thế nào?

Nếu lần đầu và tự triển khai thì anh Dũng nên triển khai thử nghiệm trước. Tức là chọn ra 1 phòng (có hứng thú với okr) rồi triển khai cho phòng này trước....

Trả lời bởi: Phạm Thống Nhất 620 lượt xem

6 Trả lời

OKR có dễ làm hơn KPI không?

Nhất triển khai kpi, sau đó chuyển sang okr, thì thấy okr dễ triển khai hơn kpi. Ví dụ một công ty 50 nhân viên, triển khai kpi mất 6 tháng, nếu triển khai okr chỉ c...

Trả lời bởi: Phạm Thống Nhất 747 lượt xem

4 Trả lời

Công ty tôi làm sản xuất thì có áp dụng được okr không?

Tôi nghĩ là kpi hay okr chỉ phù hợp với văn phòng, còn sản xuất thì khó.

Trả lời bởi: Trần Mạnh Dũng 551 lượt xem